Ekumenia

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2021 06:01
„Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowane zostały we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 odbędzie się w sobotę, 23 stycznia, o godz. 18:00 w rzymskokatolickiej archikatedrze w Łodzi. Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2021 r. będzie wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych, ze względu na ograniczoną liczbę wiernych w kościele.

W Warszawie odbędą się trzy nabożeństwa:

- w czwartek 21.01.2021 o godz. 18:00 w prawosławnej katedrze metropolitalnej p.w. św. Marii Magdaleny, al. Solidarności 52 (nieszpory)

- w piątek 22.01.2021 o godz. 18:00 w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy na pl. Małachowskiego 1 (nabożeństwo Słowa)

- w niedzielę 24.01.2020 o godz. 16:00 w katedrze warszawsko-praskiej św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika (nieszpory)

Zobacz więcej na temat: wiara