Ekumenia

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2023 17:35
Wraz z początkiem adwentu rusza doroczna akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Prowadzona jest wspólnie przez kościelne organizacje charytatywne: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską) oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. W ramach tej ekumenicznej inicjatywy Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku blisko 10 tys. świec w Polsce. Pozyskane w ten sposób fundusze zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym dzieciom. Ponadto Diakonia przekazała 4 tys. świec do Ukrainy.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom zostało zainicjowane przez Caritas Polska w 1993 r. W 2000 r. do inicjatywy przyłączyły się Diakonia Polska i Eleos Kościoła Prawosławnego. Akcja po raz dwudziesty czwarty ma więc charakter ekumeniczny. Po raz szósty akcji towarzyszy hasło „Świeca, która tworzy polską Wigilię”. Wigilijna świeca z jednej strony daje nam światło i ciepło, z drugiej zaś ma bardzo bogatą symbolikę – kieruje nasze myśli do takich wartości, jak życie, pokój, bezpieczeństwo, jedność czy nadzieja. Są to bardzo ważne skojarzenia, bowiem przypominają nam o ludziach, którzy mierzą się z życiowymi trudnościami oraz potrzebują naszej solidarności i pomocy. W akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom w sposób szczególny zwracamy uwagę na sytuację dzieci. Wiele z nich nie ma wystarczającego wsparcia ze strony dorosłych. Mierzą się z osamotnieniem, ubóstwem, nierównościami, niekiedy przemocą czy problemami psychicznymi. Potrzebują miłości, poczucia bezpieczeństwa, okazania uwagi. Chcemy, aby płomień świecy wigilijnej stał się symbolem nadziei na lepsze jutro, ale też przypominał nam o wszystkich ludziach będących w potrzebie, szczególnie o tych najmłodszych. Niech stanie się impulsem do międzyludzkiej życzliwości, solidarności i działania na rzecz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej – bez względu na ich pochodzenie czy pozycję społeczną. Akcja rozpoczyna się w 1. niedzielę adwentu, 3 grudnia, i trwa do Wigilii Bożego Narodzenia. Diakonia Polska w ramach tej ekumenicznej inicjatywy rozprowadzi w tym roku blisko 10 tys. świec w Polsce. Osoby nabywające świecę Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom wspierają projekty Diakonii Polskiej. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pomoc edukacyjną, psychologiczną i terapeutyczną, rehabilitację i leczenie dzieci, zorganizowane formy letniego wypoczynku, wsparcie świetlic socjoterapeutycznych, a także pomoc dzieciom uchodźczym i poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie. Poprzez akcję chcemy pomóc dzieciom i młodzieży w wyrównywaniu szans edukacyjnych, dać nadzieję na lepszy start w dorosłe życie, chronić ich przed marginalizacją i wykluczeniem w życiu społecznym. Ponadto Diakonia Polska przekazała 4 tys. świec na wschód Ukrainy, gdzie toczy się wojna i ludzie mierzą się z brakiem prądu.

PRE

Zobacz więcej na temat: wiara