Section1
Świadectwo zagłady
Wszystkie Wjazd do niemieckiego obozu śmierci Auschwitz-Birkenau widziany od strony obozu. Styczeń 1945 Foto: Bundesarchiv/Wikimedia Commons