Komitet KOR
Section02
Z akt sądowych
Wszystkie Postanowienie Prokuratury Wojewódzkiej o tymczasowym aresztowaniu Jacka Kuronia. Warszawa, 16.05.1977, s. 2 Foto: zbiory Ośrodka KARTA