Komitet KOR
Section02
Z akt sądowych
Wszystkie Orzeczenie Kolegium ds. Wykroczeń w sprawie Jacka Kuronia. Warszawa, 7.06.1977, s. 1 Foto: zbiory Ośrodka KARTA