Komitet KOR Radio Wolna Europa
Section02
Section04
Section05
Tu mówi Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa... Jedną z zasad państwa totalitarnego było zapewnienie monopolu władzy na przekazywanie informacji do społeczeństwa. W Polsce w czasach PRL monopol ten łamała Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. Przez 37 lat działalności Rozgłośnia Polska RWE walczyła o wolność słowa, a jej najważniejszym celem było przekazywanie prawdziwych informacji za żelazną kurtynę oraz ujawnianie zbrodni popełnianych przez służbę bezpieczeństwa w Polsce. To dzięki Radiu Wolna Europa powszechna stała się wiedza m.in. o KOR, funkcjonowaniu Towarzystwa Kursów Naukowych i bojówkach ich napadających. Od jesieni 1976 roku źródłem szybkich informacji przekazywanych na Zachód był Jacek Kuroń. Niemal codziennie dzwonił do Paryża do Aleksandra Smolara lub do Wielkiej Brytanii do Eugeniusza Smolara i informował o sytuacji w kraju – kogo aresztowano lub pobito, do czyjego mieszkania wpadła grupa bojówkarzy lub esbeków. Pilne informacje jeszcze tego samego dnia mogły przez mikrofony Rozgłośni wrócić do słuchaczy w kraju.
Radio Wolna Europa
Powiedzieli jej, że straci dzieci

Jacek Kuroń mówi o wyrokach na robotnikach skazanych w procesach radomskich oraz o szantażowaniu żony Jana Brożyny, robotnika śmiertelnie pobitego przez milicję. (RFI, 1976/77)

Jest źle i będzie coraz gorzej

Jacek Kuroń mówi o głębokim kryzysie społecznym i gospodarczym, o świadomości koniecznych zmian politycznych także w kręgach władzy i wśród działaczy partyjnych. (RFI. 1976/77)

Mamę mi wczoraj zwinęli

Maciej Kuroń o zatrzymaniu matki Grażyny Kuroń i blokowaniu telefonu domowego Kuroniów przez służbę bezpieczeństwa. (RFI, 1978)

Urządzili masakrę w moim domu

Jacek Kuroń mówi o wykładzie TKN, na którym esbecy brutalnie pobili Grażynę Kuroń, Konrada Bielińskiego, Macieja Kuronia, Adama Michnika i Henryka Wujca. (RFI, 1979)

Wyzwanie rzucone władzy

Dla przedstawicieli aparatu partyjnego KOR stanowił jakąś magiczną siłę, która konkurowała z partią o władzę – słyszymy w audycji. (BBC, 19.09.1986)

Zarzut obalenia ustroju komunistycznego

- Tego zarzutu nie traktuję poważnie. Różne rzeczy można mówić o członkach KOR, ale nie są to żadni narwańcy czy szaleńcy - mówił Jan Józef Lipski. (BBC, 1977)

To była seria obelg i zastraszania

- Zakazano mi pracy w radiu, telewizji i teatrze. Niszczono mój samochód. Dostawałam telefoniczne pogróżki - mówiła Halina Mikołajska na spotkaniu w Londynie. (BBC, 1978)

Aresztowali Jacka, Adama i Mirka

Grażyna Kuroń o niedopuszczeniu do spotkania korowców w mieszkaniu Anieli Steinsbergowej i aresztowaniu m.in. Adama Michnika, Jacka Kuronia i Mirosława Chojeckiego. (RFI, 1976/77)

Zwinęli nam chłopaka na lotnisku

Jacek Kuroń informuje m.in. o zatrzymaniu na lotnisku Okęcie Wojciecha Ostrowskiego, ekonomisty, pracownika naukowego Uniwersytetu Warszawskiego. (RFI, 1977/78)

Ataki prasowe na KOR

Komentarz Wiesława Wróblewskiego o posunięciach władz komunistycznych zmierzających do zemsty sądowej na znanych przez społeczeństwo działaczach opozycji. (RWE, brak daty)

Jest w Gdańsku taki robotnik - Lech Wałęsa

Jacek Kuroń opowiada o zwalnianiu buntujących się robotników, m.in. o Lechu Wałęsie, którego w trybie natychmiastowym w grudniu 1978 wyrzucono z pracy. (RFI, 1979)

Wyrok na Kazimierza Świtonia

Jacek Kuroń mówi o wyroku w sprawie Świtonia i o zatrzymaniach w Krakowie - Bronisława Wildsteina, Jerzego Ficowskiego, Barbary Sadowskiej, Aleksandry Mietkowskiej. (RFI, 1978)

Proces korowców

Fragmenty nagrania z procesu m.in. Jacka Kuronia, Zbigniewa Romaszewskiego, Henryka Wujca. Wypowiedzi Kuronia i odczytanie wyroku. (Uwaga! Bardzo zła jakość nagrania. RWE, 1983)

Sądzeni za coś, czego nie zrobili

- To proces nie tylko KOR, ale też wszystkich, którzy próbowali myśleć i postępować niezależnie. Dlatego ten proces będzie taki ważny - mówił Jan Józef Lipski. (RWE, 1983)

Polityczna zemsta na ideowym przeciwniku

Treść listu protestacyjnego do gen. Wojciecha Jaruzelskiego podpisany przez opozycjonistów czechosłowackich z "Karty 77" w obronie aresztowanych działaczy KOR. (RWE, 30.09.1983)

Proces o podpalenie PRL

Omówienie siedmiu punktów aktu oskarżenia przeciw członkom KOR - Jackowi Kuroniowi, Adamowi Michnikowi, Henrykowi Wujcowi i Zbigniewowi Romaszewskiemu. (RWE, 8.07.1984)