Komitet KOR
Section02
Section05
Pierwsza jawna opozycja
Pierwsza jawna opozycja Działalność Komitetu Obrony Robotników złamała monopol władzy na prawo do zrzeszania się i dostęp do informacji. więcej
KOR to moralne zobowiązanie

- Byłem na jednym z procesów radomskich. Widziałem, ile tam jest niesprawiedliwości i krzywdy ludzkiej - mówił Stanisław Barańczak o decyzji dołączenia do KOR. (RWE, maj 1981)

Trzeba było wtedy krzyczeć

- Uważałam, że bierność w tamtych czasach jest grzechem śmiertelnym, a milczenie upadkiem moralnym społeczeństwa – mówiła Halina Mikołajska o przyłączeniu się do KOR. (BBC, 1979)

KOR bronił pokrzywdzonych

- KOR nawiązał współpracę robotników z inteligencją, odsłaniał działania cenzury i brutalność Służby Bezpieczeństwa - mówiła mecenas Alina Steinsbergowa. (BBC, 30.09.1981)

KOR łączył ludzi z wielu środowisk

- KOR był inicjatywą pierwszej jawnej opozycji wobec systemu komunistycznemu - mówił Antoni Macierewicz. (PR, 29.09.2008)

Wsparły nas wybitne autorytety

- Jeździliśmy do Ursusa, szukaliśmy rodzin pokrzywdzonych robotników. Stanęli za nami m.in. Halina Mikołajska, ks. Jan Zieja, Jacek Kuroń - mówił Henryk Wujec. (PR, 28.09.2008)

Powiedzieli jej, że straci dzieci

Jacek Kuroń w rozmowie telefonicznej z Aleksandrem Smolarem mówi o natężeniu esbeckich prześladowań robotników i o szantażowaniu żony jednego z nich, Jana Brożyny. (RFI, 1976/77)

Powszechnie znany był telefon Kuronia

- W jego mieszkaniu była tzw. książka pokładowa, w której zapisywaliśmy rewizje, aresztowania, pobicia. Na bieżąco przekazywaliśmy wszystko - mówił Henryk Wujec. (PR, 28.09.2008)

KOR walczył o prawa człowieka

- Łączyła nas troska o wszystkich pokrzywdzonych - prof. Edward Lipiński odczytuje oświadczenie KOR o decyzji rozwiązania komitetu. (RWE, 28.09.1981)

Section06
Ludzie kor
Section08
Od Ursusa i Radomia do Solidarności
Section10
Fotografie i dokumenty
Section14
Polskie Radio w 40. rocznicę powstania KOR