Komitet KOR Propaganda i represje
Section02
Section04
Section05
Polskie Radio tuba propagandową W drugiej połowie lat 70. Polskie Radio wciąż było tubą propagandową władzy ludowej. Po manifestacjach w Radomiu i Ursusie, procesach politycznych robotników strajkujących w 1976 roku, po powstaniu Komitetu Obrony Robotników, Polskie Radio stanęło po stronie bijących, a nie bitych. Zgodnie z partyjnymi wytycznymi piętnowało protestujących "warchołów". O powstaniu KOR nie poinformowały oficjalne media w Polsce. Istnienie Komitetu było wiedzą, która nie przeniknęła do szerokiej opinii publicznej. Polacy mogli usłyszeć o ludziach pierwszej polskiej jawnej opozycji dzięki Radiu Wolna Europa. Wojna w eterze toczyła się przez wszystkie dekady PRL. Stacje radiowe nadawane zza żelaznej kurtyny, były konsekwentnie zagłuszane przez komunistów. Polskie sekcje Radia Madryt, BBC, Głosu Ameryki, Deutsche Welle, Radia France Internationale, a przede wszystkim Radia Wolna Europa, mówiły o tym, o czym w kraju nie wolno było nawet pomyśleć. Dla komunistycznej propagandy była to walka o rząd dusz. W rzeczywistości była to wojna między kłamstwem a prawdą.
Odrzućcie rozterki i jałowe krytykanctwo

- Towarzysze, będziemy niezłomnie kierować się leninowskimi normami życia partyjnego, zacieśniając więź z członkami partii i klasą robotniczą - mówił Edward Gierek. (PR, 9.09.1976)

To nie byli robotnicy, tylko chuligani

- Tych chuliganów bronią mąciciele i gracze polityczni. Potępiamy tych, którym się nie chce pracować - mówiła Danuta Janas na spotkaniu z Edwardem Gierkiem w Radomiu. (PR, 1977)

Antysocjalistyczny margines

Stefan Piątkowski, komendant wojewódzki MO w Szczecinie, o zagrożeniach ze strony zagranicznych ośrodków dywersyjnych oraz antysocjalistycznej działalności KOR i ROPCiO. (PR, 1977)

To była prowokacja za dolary

Janina Pietrasik, robotnica z "Radoskóru", nazywa działania opozycji "prowokacją płatną dolarami" w czasie spotkania z Edwardem Gierkiem w Radomiu. (PR, 1977)

Słuszność socjalistycznej polityki

- Nie będzie odwrotu od generalnej linii partii, w której człowiek, jego prawa i dobro zajmują naczelne miejsce - mówił premier Piotr Jaroszewicz w Sejmie. (PR, 31.03.1977)

Tylko niektórzy rozrabiali

- My, członkowie partii 25 czerwca pogubiliśmy się. Wam, towarzyszu sekretarzu i partii, było ciężej - mówił Jan Włodarski na spotkaniu z Edwardem Gierkiem w Radomiu. (PR, 1977)

Naszym celem jest PZPR

- Młodzież będzie zawsze z partią - mówiła Małgorzata Rogowska, studentka Politechniki Świętokrzyskiej na wiecu potępiającym wydarzenia w Radomiu w 1976 toku. (PR, 1977)

Nad robotnikami czuwa partia

- Tu nie ma skrzywdzonych robotników. Pięściami będziemy bronić narodowego majątku - mówił Kazimierz Siuda na spotkaniu z Edwardem Gierkiem w Radomiu. (PR, czerwiec 1977)

Zawsze będziemy z partią

- Wyciągając wnioski z chwil słabości wzięliśmy sprawy w swe uczciwe ręce - słyszymy na spotkaniu w Radomiu w zakładach im. Waltera z Edwardem Gierkiem. (PR, 3.09.1977)

Partia nasza kształtuje postawy moralne

- W społeczeństwie socjalistycznym stosunki między ludźmi są oparte na sprawiedliwości, uczciwości, poszanowaniu godności - mówił Edward Gierek na zjeździe partii. (PR, 7.10.1977)

Młodzież popiera program partii

Wystąpienie Krzysztofa Trębaczkiewicza z Rady Głównej Federacji ZSMP, wygłoszonego podczas IX plenum KC PZPR o kształtowaniu świadomości socjalistycznej młodzieży. (PR, 8.10.1977)

Z zaangażowaniem wspieramy partię

- Cenimy sobie bezpośredni kontakt z wami. Ze szczerej rozmowy załoga wyciągnęła prawidłowe wnioski - mówił Zygmunt Wroński z Zakładów Mechanicznych "Ursus". (PR, 8.10.1977)

Polska Ludowa państwem prawa

- W Ursusie i Radomiu nie doszło do bicia protestujących, a funkcjonariusze MO zachowywali się zgodnie z prawem - mówił prokurator Lucjan Czubiński. (PR, 13.02.1980)

Kościół nietolerancyjny i dewocyjny

Kazimierz Kąkol, szef Urzędu ds. Wyznań, mówił o konfrontacji fanatycznego Kościoła z siłami politycznego postępu, jakie reprezentuje władza komunistyczna. (PR, 13.02.1980)

Ideologia buntu

- Zbiorowy odruch buntu przemienił się w ruch społeczny, którego ideologia jest oparta na zasadzie "wszystko co czyni władza jest złe"- mówił Bohdan Świątkiewicz. (PR, 1.10.1981)

Źli korowcy w "Solidarności"

- Ci, co stawiają na KOR to awanturnicy. Z nimi partia się nie dogada - mówił Stefan Olszowski, członek Biura Politycznego KC PZPR o dialogu z "Solidarnością". (PR, brak daty)