Komitet KOR

Jan Józef Lipski

Ostatnia aktualizacja: 18.09.2016 18:00
Audio
  • Fragment wypowiedzi Jana Józefa Lipskiego na temat perspektyw podziemia i sytuacji w kraju. (RWE, 9.05.1983)
  • Wypowiedź Jana Józefa Lipskiego w oczekiwaniu na przygotowywany proces KOR. (RWE, brak daty)
  • Jan Józef Lipski o powodach swojego powrotu do Polski. (RWE, 20.06.1987)
  • Jan Józef Lipski o aresztowaniu internowanych Kuronia, Michnika, Wujca i Lityńskiego. (RWE, 9.05.1983)

Jan Józef Lipski (1926–1991), członek-założyciel KOR. Historyk i krytyk literatury. Żołnierz AK i uczestnik Powstania Warszawskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych. Współpracownik, a potem kierownik działu kultury tygodnika "Po prostu". Prezes Klubu Krzywego Koła, członek loży masońskiej "Kopernik". Współorganizator "Listu 34" i wielu innych listów protestacyjnych. Skarbnik Funduszu Samoobrony Społecznej KOR. Członek zarządu Regionu Mazowsze NSZZ "S", do marca 1982 pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN, usunięty za udział w strajku "Ursusa" po wprowadzeniu stanu wojennego. W stanie wojennym oskarżony wraz z Michnikiem, Kuroniem, Romaszewskim i Wujcem o próbę obalenia przemocą ustroju PRL (tzw. proces KOR) – żeby stanąć przed sądem, z własnej woli przerywa leczenie w Wlk. Brytanii. Autor wydanej przez "Aneks" w 1983 książki o KOR. Senator RP I kadencji, współzałożyciel reaktywowanej PPS. W 1991 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski, a we wrześniu 2006 - najwyższym polskim odznaczeniem państwowym - Orderem Orła Białego.

(Biogram za "Tygodnikiem Powszechnym". Powstał na podstawie wydanego przez Ośrodek KARTA słownika biograficznego "Opozycja w PRL", "Leksykonu Opozycji Politycznej 1976–1989" Dariusza Cecudy, książki Jana Józefa Lipskiego "KOR" - i nieocenionej pomocy prof. Andrzeja Friszke).

Jana Józefa Lipskiego w 35. rocznicę powstania KOR wspomina Seweryn Blumstajn.