Komitet KOR

Ludwik Roman Cohn

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2016 13:00

Ludwik Roman Cohn (1902–1981), członek-założyciel KOR. Adwokat i radca prawny, obrońca w wielu procesach politycznych. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej i kampanii wrześniowej, przedwojenny działacz socjalistyczny. Jako działacz PPS-WRN skazany w tzw. procesie Pużaka (1947, wychodzi na mocy amnestii w 1949). Członek Klubu Krzywego Koła, a także loży masońskiej "Kopernik". W 2006 został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

(Biogram za "Tygodnikiem Powszechnym". Powstał na podstawie wydanego przez Ośrodek KARTA słownika biograficznego "Opozycja w PRL", "Leksykonu Opozycji Politycznej 1976–1989" Dariusza Cecudy, książki Jana Józefa Lipskiego "KOR" - i nieocenionej pomocy prof. Andrzeja Friszke).

Ludwika Cohna w 35. rocznicę powstania KOR wspomina Jan Lityński.