Komitet KOR

Stefan Kaczorowski

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2016 12:00

Stefan Kaczorowski (1899–1988), członek KOR. Adwokat. W latach 1931-34 sekretarz generalny Chrześcijańskiej Demokracji, uczestnik Powstania Warszawskiego i delegat okręgowy Delegatury Rządu RP na Kraj w województwie łódzkim, należy do rozbitego po wojnie chadeckiego Stronnictwa Pracy. W latach 1945-57 na emigracji, po powrocie m.in. obrońca w procesach politycznych. Po kilkumiesięcznym członkostwie w KOR, w styczniu 1977 przystępuje do Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO). W 2006 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

(Biogram za "Tygodnikiem Powszechnym". Powstał na podstawie wydanego przez Ośrodek KARTA słownik" Dariusza Cecudy, książki Jana Józefa Lipskiego "KOR" - i nieocenionej pomocy prof. Andrzeja Friszke).

Stefana Kaczorowskiego w 35. rocznicę powstania KOR wspomina Tomasz Filipczak.