Komitet KOR

Maria Antonina Wosiek

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2016 15:00

Maria Antonina Wosiek (ur. 1935), członek KOR. Teatrolog. Działaczka Klubu Inteligencji Katolickiej, jedna z głównych organizatorek Sekcji Kultury KIK. Przez kilkanaście lat wykłada na KUL historię teatru. Po 1989 roku kończy z aktywnością polityczną, pracuje w "Słowniku biograficznym Teatru Polskiego" w Instytucie Sztuki PAN. W 2006 roku odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

(Biogram za "Tygodnikiem Powszechnym". Powstał na podstawie wydanego przez Ośrodek KARTA słownika biograficznego "Opozycja w PRL", "Leksykonu Opozycji Politycznej 1976–1989" Dariusza Cecudy, książki Jana Józefa Lipskiego "KOR" - i nieocenionej pomocy prof. Andrzeja Friszke).