Section1
"Lato z Radiem" w Solcu Kujawskim
Wszystkie Bogdan Sawicki (z tyłu) Foto: Marcin Nowak vel Nowakowski