Section1
"Lato z Radiem" w Solcu Kujawskim
Wszystkie Radiowe Centrum Nadawcze w Solcu Kujawskim Foto: Marcin Nowak vel Nowakowski