Section1
"Lato z Radiem" w Solcu Kujawskim
Wszystkie W Solcu Kujawskim znajduje się Radiowe Centrum Nadawcze Foto: Marcin Nowak vel Nowakowski