Section1
"Lato z Radiem" w Solcu Kujawskim
Wszystkie Roman Czejarek i Bogdan Sawicki Foto: Marcin Nowak vel Nowakowski