Section00
Żołnierze wyklęci
Section04
polskie antykomunistyczne
podziemie niepodległościowe

żołnierze
wyklęci
1944-1956

Antykomunistyczne podziemie
przeciwko czerwonemu terrorowi
więcej >>
“Naród, który traci pamięć
traci sumienie”
- Zbigniew HERBERT

ARMIA KRAJOWA

i organizacje
poakowskie

1944
1945
1946 - 1947
1947 - 1950
1941 - 1956

NOW, NSZ, NZW

oddzialy
narodowe

1944
1945
1946 - 1947
1947 - 1950
1951 - 1956

ODZIAŁY LOKALNE

o nieustalonej
przynależności politycznej

1944
1945
1946 - 1947
1947 - 1950
1951 - 1956

Oddziały AK i organizacji
poakowskich (WiN, ROAK, ”Warta”)

Oddziały poakowskie na Kresach
operujące do 1953

Oddziały narodowe
(NOW, NSZ, NZW)

Oddziały lokalne i o nieustalonej
przynależości politycznej

Ziemie przyłączone do Polski
w 1945

Ziemie utracone
na rzecz ZSRR w 1945

Ziemie II RP w granicach
powojennej Polski

Płk Witalis Skorupka, żołnierz AK, uczestnik akcji "Burza", skazany na śmierć w 1945 roku, wspomina przejmowanie władzy przez NKWD. (PR, 2018)
Adam Borowski: Album ”Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku” powstał dzięki zdjęciom ofiarowanym od żyjących ”wyklętych” i ich rodzin. (PR, 2014)