Żołnierze wyklęci Represje i procesy
Section04
represje i procesy
Procesy pokazowe członków antykomunistycznego podziemia były esencją nienawiści, zakłamania i propagandy władz PRL wobec tych, którzy zdecydowali się zbrojnie walczyć z prosowieckim porządkiem w Polsce. Pod hasłem band dywersyjnych sądzono byłych członków AK i ich następców. Pozbawieni możliwości obrony, fałszywie oskarżani o zdradę – byli skazywani na śmierć lub długoletnie więzienie. Pamięć o nich na wiele lat wymazano z oficjalnej historii. W archiwach Polskiego Radia zachowały się nagrania, które pozostają świadectwem hańby ówczesnego wymiaru sprawiedliwości.
Osoby
Organizacje
Mówią historycy
miejsca kaźni
Strzelecka 8 – pierwsza siedziba NKWD w Warszawie. (PR, 2018)
Willa Jasny Dom – tragedia 1000 więźniów. (PR, 2018)
Areszt Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie
Section025