Redakcja Programów Katolickich

7 października

Ostatnia aktualizacja: 07.10.2009 11:57
Rozmowa z ks. prałatem Bronisławem Piaseckim, w latach1974-1981 osobistym Sekretarzem Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, od 1983 roku proboszczem parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

Rozmowa z ks. prałatem Bronisławem Piaseckim, w latach1974-1981 osobistym Sekretarzem Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, od 1983 roku proboszczem parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.  

Ksiądz prałat Bronisław Piasecki będąc sekretarzem prymasa Wyszyńskiego obserwował wzajemne relacje obu kardynałów, obu wielkich osobowości i indywidualności. Warto podkreślić, że Kardynał Wojtyła pozostawał, do dnia wyboru na papieża, w cieniu Prymasa Wyszyńskiego i  - co najważniejsze - robił to świadomie.

11 października br. będziemy obchodzić IX Dzień Papieski pod hasłem "Jan Paweł II - Papież Wolności". W audycji zastanowimy się jaki wpływ na kształtowanie się sylwetki duchowej przyszłego papieża miał prymas Wyszyński.