Section50
Section00
Radiowe Centrum Kultury Ludowej Z muzyką po Kresach
Section05
Z muzyką po Kresach
Section07
O Audycji

Dawne Kresy Wschodnie zajmują szczególne miejsce w świadomości Polaków. Dla wielu z nas tereny te wiążą się przede wszystkim z nostalgicznymi wspomnieniami, choć Polacy mieszkający na Łotwie, Litwie, Białorusi czy Ukrainie współtworzą nie tylko historię, lecz także współczesną kulturę tych krajów. W audycji, poprzez mówienie o związkach teraźniejszości z przeszłością, chcemy pokazywać kultywowanie polskich tradycji, relacje i wzajemny wkład międzykulturowy. Dlatego będziemy odwiedzać najważniejsze dla polskiej kultury na Kresach miejsca, mówić o ważnych wydarzeniach kulturalnych, prezentować przykłady międzynarodowej kulturowej współpracy. Wszystko to - w wyjątkowej oprawie muzycznej! Do współtworzenia audycji zachęcamy naszych Słuchaczy: zapraszamy do dzielenia się ciekawymi wspomnieniami, opowieściami i propozycjami tematów, które uważają Państwo za ważne dla życia polskiej społeczności na Kresach.
Program 1, soboty, godz. 18.10. Nasz adres: kresy@polskieradio.pl.

Prowadzący

Mariana Kril

Aleksandra Tykarska

Section51