Section50
Section00
Radiowe Centrum Kultury Ludowej Витоки
Section05
Витоки
Section07
O audycji

Щочетверга у програмі Української редакції Польського радіо для закордону говоритимемо про різні явища польської традиційної культури – про етнорегіони, їх традиції, звичаї, свята та пов’язані з ними традиції, фестивалі. Ми розповідатимемо про музику, інструменти, танці, фолькове середовище. Чому? Для того, аби показати різні аспекти польської традиційної культури українським слухачам, для яких ця культура мало відома. Щотижня у нашому радіожурналі слухатимемо інтерв’ю, репортажі та різні історії українською мовою, а також відвідуватимемо польські села та містечка, аби пізнавати традиції і народну культуру цієї країни.

W czwartkowej audycji redakcji ukraińskiej Radia dla Zagranicy mówimy o różnych zjawiskach polskiej kultury tradycyjnej - o regionach, ich tradycjach, zwyczajach, świętach i towarzyszącym im tradycjom, festiwalach. Przybliżamy muzykę, instrumenty, tańce, środowisko folkowe. Czemu? Po to, żeby prezentować różne wątki polskiej kultury tradycyjnej ukraińskim słuchaczom, dla których ta kultura wciąż jest mało znana. Co tydzień w naszym magazynie słuchamy wywiadów, reportaży, relacji czy historii w języku ukraińskim oraz odwiedzamy polskie wsie i miasteczka, by poznawać tradycje i kulturę ludową tego kraju.

Czwartki, godz. 19.00, Program 5 Polskie Radio dla Zagranicy

Prowadzący

Мар’яна Кріль / Mariana Kril

Section08
Section09
Section51