Section00
Nowa Tradycja 2019Fonogram Źródeł
Section01
22. Festiwal Folkowy Polskiego Radia

Nowa Tradycja

16-19 MAJA 2019

Section05

Wyniki konkursu

Nagroda specjalna:

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu za publikację „Sobiescy – zachowane w dźwiękach”

Jury przyznaje nagrodę za bezcenne wydawnictwo zawierające jedne z najstarszych nagrań dźwiękowych i audiowizualnych, uzupełnione syntetycznymi artykułami z historii badań Jadwigi i Mariana Sobieskich.

Pierwsza nagroda:

Towarzystwo dla Natury i Człowieka za publikację „Łuhom, łuhom ponad Buhom. Muzyka tradycyjna Polesia Lubelskiego i jej wykonawcy”

Za znakomitą panoramę dźwiękową regionu wzbogaconą wyczerpującymi biografiami wykonawców. Jury wyraża także uznanie dla pełnej pasji pracy Krzysztofa Gorczycy.

Dwie równorzędne drugie nagrody:

1. Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk za płytę „Barwy nadpopradzkiej nuty. Nagrania archiwalne tradycyjnych pieśni i muzyki górali nadpopradzkich ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN”.

Płyta przedstawia unikatowy przegląd nagrań archiwalnych zrealizowanych podczas Ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego w listopadzie 1952 roku, reprezentujących rzadko obecny w dyskografii polskiego folkloru region Czarnych Górali

2. Muzyka Odnaleziona za płytę „Pięciu od Bogusza”

Płyta zawiera nagrania uczniów legendarnego skrzypka Radomszczyzny Jana Bogusza: Piotra Gacy, Tadeusza Jedynaka, Józefa Zarasia, Józefa Papisa i Stanisława Ziei.

Dwie równorzędne trzecie nagrody:

1. Szamotulski Ośrodek Kultury za płytę „Romuald Jędraszak – portret dudziarza wielkopolskiego”

Nagroda przyznana za wyczerpującą dokumentację działalności muzyka i nauczyciela.

2. Gminne Centrum Kultury im. Jana z Domachowa Bzdęgi w Krobi za płytę „La la gąski na gałązki – muzyczne tradycje dziecięce Biskupizny”

Ze względu na wysoki poziom i dużą liczbę zgłoszeń do tegorocznego konkursu na Fonogram Źródeł, jury postanowiło przyznać cztery równorzędne wyróżnienia:

1. Muzeum Zachodniokaszubskiemu w Bytowie za album „Cassubia Incognita Novum”

2. Stowarzyszeniu Kulturalno-Oświatowemu „Na Groniach” za płytę „Gajdy z bliska – technika i repertuar”

3. Miejskiemu Domowi Kultury w Kolbuszowej za publikacje:„Muzykanci z Puszczy Sandomierskiej 4. Jurek Wrona z kapelą” oraz „Katalog V Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki”

4. Stowarzyszeniu Dziedzictwo Podlasia za płytę „Ludowe pieśni religijne z Podlasia cz. II”.

Section06
Jury Fonogramu Źródeł 2018 roku

prof. Piotr Dahlig – etnomuzykolog, Instytut Muzykologii UW

dr Weronika Grozdew-Kołacińska – etnomuzykolog, Instytut Sztuki PAN

Maria Baliszewska – dziennikarka RCKL

Anna Borucka-Szotkowska – dziennikarka RCKL

Magdalena Tejchma – dziennikarka RCKL

Section07
Kontakt

Festiwal Folkowy Polskiego Radia NOWA TRADYCJA

Radiowe Centrum Kultury Ludowej
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

telefon: 22 64 55 301

nowatradycja@polskieradio.pl
Section013
fonogram źródeł 2019 - zgłoszenia

Barwy nadpopradzkiej nuty

Tradycyjne pieśni i muzyka górali nadpopradzkich

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk

Dwunasta płyta z serii ISPAN "Folk Music Collection" zawiera archiwalne nagrania muzyków i śpiewaków ze wschodniego krańca Beskidu Sądeckiego: okolic Piwnicznej, Rytra, Łomnicy i kilku mniejszych miejscowości. Nagrania zostały wykonane przez Ekipę Krakowską podczas Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego w dniach 16–19 listopada 1952 roku. Ze zbioru ponad trzystu fonogramów wówczas zarejestrowanych wybrano 96 pozycji, które stanowią przykłady różnego rodzaju pieśni i melodii tanecznych Czarnych Górali, czyli górali nadpopradzkich. Zapisy dźwiękowe są bardzo krótkie. W przypadku dłuższych, wielozwrotkowych pieśni, ich pełne teksty zostały zamieszczone w dołączonej do płyty książeczce. Album ten jest pierwszą tak obszerną prezentacją historycznych nagrań tradycyjnej muzyki tej niewielkiej grupy etnograficznej.

Biesiady folkloru ziemi kaliskiej

Kapele ludowe i soliści z terenów Południowej Wielkopolski

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej są organizowane od 1976 roku — od 1998 rejestrowane w formie wideo i przechowywane w archiwum Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Album zawiera wybrane nagrania dźwiękowe utworów wykonywanych przez uczestników regionalnego przeglądu zespołów, kapel i solistów, którzy zostali nagrodzeni i wyróżnieni podczas Biesiad Folkloru w latach 1998–2014. Repertuar stanowią w większości pieśni miłosne i weselne. Kapele grają w składach typowych dla południowej Wielkopolski — dudy i skrzypce, bądź: skrzypce, bęben i basy, poszerzone czasami o harmonię lub akordeon.

Cassubia Incognita Novum

Śpiewacy ludowi

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie

Album zawiera 26 pieśni wybranych ze zbioru Łucjana Kamieńskiego "Pieśni ludu pomorskiego. [T.] 1, Pieśni z Kaszub południowych z 1936 roku", a wykonanych przez kilkunastu śpiewaków ludowych — uczestników festiwalu Cassubia Cantat. Łucjan Kamieński (1885–1964) to muzykolog, kompozytor, założyciel pierwszego w Polsce, działającego przy Katedrze Muzykologii Uniwersytetu Poznańskiego archiwum fonograficznego (RAF), które zostało zniszczone podczas II wojny światowej. Część nagrań terenowych badacz zdążył transkrybować i zamieścić w tomie pieśni ludowych z południowych Kaszub. Nagrania znajdujące się na płycie Cassubia Incognita Novum poszerzają repertuar dawnych, mało znanych pieśni kaszubskich — są kontynuacją projektu zainicjowanego przez Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie w 2009 roku.

Gajdy z bliska. Technika i repertuar

Zbigniew Wałach, Jan Wałach, Piotr Probosz

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Na Groniach”

Na płycie zamieszczono najnowsze, z października 2018 roku, nagrania tradycyjnej muzyki Beskidu Śląskiego. W skład publikacji wchodzi 11 utworów na gajdy i skrzypce w wykonaniu Zbigniewa oraz Jana Wałachów. Całość uzupełniają teksty beskidzkiego poety i prozaika — Jerzego Probosza w interpretacji jego wnuka — aktora — Piotra Probosza. Publikacja zawiera obszerny rys historyczny i szczegółowy opis budowy istebniańskich gajd oraz techniki wykonywania tego instrumentu — stanowi jeden z elementów ochrony oraz podtrzymania tradycji gry i budowy instrumentów.

Głosy Wschodu

Duet ZORIUSZKA – Alina Karolewicz i Magda Urlich

Lokalna Organizacja Turystyczna Czaplinek

Alina Karolewicz i Magdalena Ulrich — wokalistki, mieszkanki Czaplinka na Pomorzu Zachodnim — tworzą duet Zoriuszka. W kręgu ich zainteresowań znajdują się przede wszystkim pieśni dawnych Kresów, skąd pochodzą rodzice Aliny, oraz pieśni łemkowskie zasłyszane w czasie dzieciństwa spędzonego przez Magdalenę w Beskidzie Niskim. Po 20 latach wspólnego śpiewania, w 2018 roku, artystki wydały pierwszą płytę zatytułowaną "Głosy Wschodu". Znalazły się na niej pieśni pochodzące z terenu dzisiejszej Ukrainy, Rosji i Białorusi, a także pieśni śpiewane do dziś na Łemkowszczyźnie oraz jedna pieśń z Bieszczad. Są to przede wszystkim pieśni obrzędowe (kupalne i weselne) oraz liryczne — te, które zachowały najbardziej archaiczne formy.

Kapela Ludowa "Markowianie"

Kapela Ludowa "Markowianie"

Centrum Kultury Gminy Markowa

Obecny skład Kapeli Ludowej "Markowianie" uformował się w 2013 roku przy Centrum Kultury Gminy Markowa jako kontynuacja wcześniej działających w tej miejscowości kapel. W roku jubileuszu pięciolecia działalności, "Markowianie" opublikowali płytę, na której znalazły się tradycyjne tańce, a także nowsze melodie taneczne z regionu rzeszowskiego.

Kapela Pańczaków i Adama Tarnowskiego

Czesław Pańczak, Józef Pańczak, Adam Tarnowski

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Album prezentuje tradycyjny repertuar taneczny ziemi radomskiej. Zamieszczono na nim 21 oberków i trzy polki w wykonaniu czołowych muzyków tego regionu. Bracia Pańczakowie — Czesław (harmonia trzyrzędowa) i Józef (baraban) pochodzą z Sadów, zaś Adam Tarnowski  (skrzypce) z Domaniowa. Zarówno w rodzinie Pańczaków, jak i Tarnowskich tradycje muzykowania sięgają odległych czasów. O historii rodzinnego muzykowania możemy przeczytać w dołączonych do płyty wywiadach z muzykami, którzy prezentują dawny, tradycyjny styl muzykowania.

Katalog V Festiwalu Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki

Wielu wykonawców

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej  

Publikacja dokumentuje, organizowany od pięciu lat w Kolbuszowej, festiwal tradycyjnej muzyki Podkarpacia. Katalog obejmuje dwie płyty (audio i video) stanowiące pełen zapis występów uczestników konkursu — solistów i kapel, którzy prezentują bogate tradycje muzyczne Rzeszowiaków, Lasowiaków i Pogórzan. Na płycie DVD dołączono reportaż dotyczący festiwalu, zatytułowany „Lasowiackie granie”.

Lala gąski na gałązki

Dzieci i młodzież oraz mistrzowie tradycji Biskupizny

mPrint

Album prezentuje tradycyjny repertuar dziecięcy (piosenki, wyliczanki, rymowanki) wykonywany w lokalnej gwarze przez dzieci i młodzież z zespołów biskupiańskich z Krobi oraz Starej Krobi. Pieśni uzupełniają opowieści mistrzów: Rozalii, Teresy i Stanisława Biernatów, Marii Bujak i Anny Chudej, którzy wspominają czasy dzieciństwa. Płyta obrazuje dbałość o przekazanie młodemu pokoleniu miejscowej tradycji i troskę o jej kontynuację.

Ludowe pieśni religijne z Podlasia, cz. II

Śpiewaczki i śpiewacy z kilkunastu podlaskich wsi

Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia

Materiał muzyczny zamieszczony na płycie przedstawia solowe i zespołowe wykonania ludowych pieśni religijnych (wielkopostnych, pogrzebowych, kolęd i pastorałek) z tradycji katolickiej i prawosławnej. Nagrania zostały dokonane przez Julitę Charytoniuk w latach 2014–2018, w kilkunastu miejscowościach Podlasia (m.in. w Dobrowodzie, Rakowiczach, Malinnikach, Kalinówce Kościelnej i Królewskiej, Gorodzisku, Zabielu). Pieśni śpiewane są po polsku i w lokalnych dialektach, wykonywane z pamięci bądź z drukowanych kantyczek i śpiewników. Album jest kontynuacją i dopełnieniem wcześniejszej, opublikowanej w 2013 roku płyty z ludowymi pieśniami religijnymi Podlasia.

Łuhom, łuhom ponad Buhom. Muzyka tradycyjna Polesia Lubelskiego

Śpiewaczki, zespoły śpiewacze oraz muzykanci wiejscy z Polesia Lubelskiego oraz ich uczniowie i naśladowcy

Towarzystwo dla Natury i Człowieka

Książka "Łuhom, łuhom, ponad Buhom. Muzyka tradycyjna Polesia Lubelskiego i jej wykonawcy" opisuje świat tradycyjnej kultury mieszkańców wschodniej części Polski, którzy posługują się językiem polskim i ukraińskim, a także są wyznawcami wschodniego oraz zachodniego chrześcijaństwa. Dołączona do książki płyta zawiera nagrania z kilkunastu miejscowości pogranicznych obszarów (Chełmskie, południowe Podlasie). Rejestrowani byli wiejscy śpiewacy i muzycy oraz ich uczniowie — kontynuatorzy lokalnej tradycji (śpiewaczki: Julita Charytoniuk, Ewa Grochowska, Agnieszka Szokaluk-Gorczyca, Agata Turczyn oraz skrzypek Maciej Filipczuk). W wybranym materiale muzycznym dominują pieśni. Szczególnie bogato reprezentowane są pieśni i przyśpiewki weselne związane z kolejnymi etapami obrzędu, które wykazują wiele cech archaicznych (najstarsza śpiewaczka urodziła się w roku 1886). Ponadto na płycie zamieszczono pieśni liryczne i żniwne oraz kolędy i kołysanki śpiewane w lokalnym dialekcie. Całość dopełniają melodie taneczne.

Muzykanci z Puszczy Sandomierskiej, cz. IV. Jurek Wrona z kapelą

Kapela Jerzego Wrony

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej

W serii wydawniczej Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej Muzykanci z Puszczy Sandomierskiej ukazały się wcześniej trzy monograficzne płyty z nagraniami najwybitniejszych muzykantów — skrzypków regionu lasowiackiego: Jana Cebuli, Bronisława Płocha i Władysława Pogody. W 2018 roku opublikowano kolejną płytę. Tym razem poświęcono ją klarneciście — Jerzemu Wronie — jednemu z najwybitniejszych muzyków ludowych Podkarpacia. W 2017 roku Jerzy Wrona założył własną kapelę, w której na skrzypcach prym gra Kazimierz Marcinek, na skrzypcach sekund — Wiesław Malec, na kontrabasie — Zdzisław Ziarkiewicz. Repertuar stanowią taneczne melodie lasowiackie i rzeszowskie: polki, tramelki, oberki. Album uzupełniają nagrania rodzinnej kapeli Wronów, pochodzące z ich prywatnego archiwum. Skład tej rodzinnej kapeli stanowią: Jolanta Wrona — skrzypce, Jerzy Wrona — klarnet, Łukasz Wrona — klarnet, Ryszard Wrona — akordeon, Artur Wrona — kontrabas.

Pieśni kobiet

Ruty Uwite — amatorska grupa śpiewacza pod opieką Julii Doszny

Wyd. własne

Album zawiera nagrania 15 pieśni łemkowskich, pochodzących z zapisów Oskara Kolberga oraz badań terenowych prof. Romana Reinfussa, które zostały przeprowadzone w latach 60. XX wieku. Pieśni są wykonywane przez grupę trzynastu kobiet, którym przewodniczy Julia Doszna — znana pieśniarka, od lat prowadząca warsztaty pieśni łemkowskich. Na płycie znalazły się ballady oraz pieśni: obrzędowe, liryczne i powszechne. Zapisy melodii i tekstów większości tych pieśni znajdują się w wydanym w 2017 roku śpiewniku dołączonym do płyty.  

Pieśni ludowe z moich okolic

Wiktor Spisla

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrzeniu Wielkim

Wiktor Spisla wykonuje pieśni ze Śląska Opolskiego: okolic Chróścic, gdzie mieszka, oraz Siołkowic, Popielowa i Dobrzenia Wielkiego. Są to ballady, kolędy i pastorałki oraz pieśni: rekruckie, miłosne, gospodarskie. Repertuar przejął od ojca i dziadka, a także od starszych mieszkańców wsi opolskich.

Pięciu od Bogusza

P. Gaca, T. Jedynak, J. Zaraś, S. Zieja, J. Papis

Muzyka Odnaleziona

Płyta zawiera nagrania dokonane przez Andrzeja Bieńkowskiego, w latach 1983–1986, w kilku miejscowościach z okolic Przysuchy: Przystałowicach, Rdzuchowie, Drzewicy i Nieznamierowicach. Są to zapisy gry wybitnych skrzypków ziemi radomskiej mikroregionu Kajoków: Piotra Gacy (1927–2017), Tadeusza Jednaka (ur. 1924), Józefa Zarasia (1928–1998), Stanisława Ziei (1931–2010) i Józefa Papisa (1931–2019). Tych pięciu artystów było uczniami legendarnego muzykanta — Jana Bogusza z Kamiennej Woli (1918-1945) — przedwcześnie zmarłego skrzypka, po którym nie zostało niestety żadne nagranie. Niemniej jednak, jak pisze Andrzej Bieńkowski: „na wsi do tej pory żywa jest pamięć o nim i o jego ekstatycznej muzyce, mazurkowych improwizacjach, które wprowadzały tancerzy w trans”. Ten styl gry, a także ulubione melodie mistrza — oberki, polki i mazurki — przejęli utalentowani uczniowie Jana Bogusza, których nagrania publikuje Muzyka Odnaleziona.

Płynie potok

Zespół Grabowianie

Wyd. własne

Na płycie, opublikowanej z okazji 15-lecia działalności Zespołu Grabowianie z Grabowa, zamieszczono tradycyjne pieśni śpiewane na Ziemi Łomżyńskiej, a także pieśni z Podlasia, Suwalszczyzny, Kurpiów, Ziemi Radomskiej i Rzeszowskiej.  

Pogoda nad Nilem

Kapela Władysława Pogody

Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej

Wydawnictwo Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej, na które składają się książka oraz dwie płyty: audio i wideo, poświęcone jest pamięci wybitnego, niedawno zmarłego lasowiackiego skrzypka — Władysława Pogody (1920–2018). Nagrania pochodzą z wcześniejszych publikacji płytowych kapeli Władysława Pogody — z lat 2008–2012 ("Lasowiacki dom", "Tango z Pogodą", "Kuszenie Władysława", "Kolędy z komody Dziadka Pogody"). Niektóre utwory są publikowane po raz pierwszy. Skład kapeli w poszczególnych nagraniach jest różny — niekiedy poszerzony o lirę korbową, flugelhorn, tubę, saksofon czy gitarę elektryczną. Płyta została wydana w oparciu o dofinansowanie z Programu Narodowego Centrum Kultury, Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska.

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Boczki Chełmońskie"

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Łowickiej, Lowickie.pl

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Boczki Chełmońskie” obchodzi w tym roku jubileusz 45-lecia działalności. Jest to zespół rodzinny, który — poprzez grę, śpiew i taniec — przekazuje młodszemu pokoleniu tradycyjną kulturę regionu łowickiego. Na płycie znalazły się fragmenty kilku programów i widowisk stanowiących repertuar zespołu: pieśni związane z wielkanocnym zwyczajem chodzenia po dyngusie, obrzędem weselnym, żniwami, dożynkami.  

Romuald Jędraszak. Portret dudziarza wielkopolskiego

Romuald Jędraszak wraz z uczniami

Szamotulski Ośrodek Kultury

Album jest muzycznym portretem jednego z najwybitniejszych dudziarzy wielkopolskich, wychowawcy wielu młodych dudziarzy — Romualda Jędraszaka. Utwory zamieszczone na płycie pochodzą z subregionów: kościańskiego, bukowieckiego, leszczyńskiego i rawickiego. Są to melodie taneczne — wiwaty, polki, chodzone, marsze, oberki i walcerki — przejęte od dudziarzy, z którymi Romuald Jędraszak grywał przez wiele lat w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Grywał nie tylko na dudach wielkopolskich, ale także na sierszeńkach i mazankach. W kapeli towarzyszą mu na skrzypcach podwiązanych jego uczniowie, m.in. Marcin Jędraszak, Tomasz Kiciński oraz Paweł Zawadzki. Płyta została wydana w oparciu o dofinansowanie z Programu Narodowego Centrum Kultury, Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska.

Sobiescy – zachowane w dźwiękach

Nagrania archiwalne ludowych śpiewaków i instrumentalistów

Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, ISPAN

"Sobiescy – zachowane w dźwiękach" to tytuł projektu, wystawy i wydawnictwa przygotowanych z okazji 50-lecia powołania Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Do książki dołączone są dwie płyty: jedna zawiera film z 1958 roku, pt. "Melodie, które nie zaginą" w reżyserii Stanisława Grabowskiego, druga zaś nagrania zrealizowane przez Jadwigę i Mariana Sobieskich podczas badań terenowych w latach 1945–1969. Usłyszymy tu wspaniałego koźlarza Tomasza Śliwę, jedną z najstarszych nagranych śpiewaczek Mariannę Kulawiak urodzoną w 1868 roku czy instrument służący głównie do nauki gry jakim są sierszeńki. Kolejne nagrania zawarte na płycie pochodzą z Opoczyńskiego i Rzeszowskiego. W nagraniach z Lubelskiego królują kapele - dwie z Radzięcina i jedna z Kocudzy prezentująca m.in. szybki taniec kozak. Płytę zamykają Jadwiga i Marian Sobiescy, którzy tym razem odwrócili swoje role i z realizujących nagrania wcielili się w nagrywanych.

Stuśnij ze ocusia

Mieszkanki podkieleckich wsi

Fundacja Korzenie

Płyta zawiera nagrania pieśni kołyskowych, przechowanych w pamięci śpiewaczek podkieleckich wsi: Ireny Gąsior z Rudek, Elżbiety Młynarczyk z Morawicy, Marianny Śmiłowskiej i Teresy Klimczak z Marzysza oraz Iwony Nowakowskiej i Stefanii Waldon z Ciekot. Śpiewaczki reprezentują trzy pokolenia — najstarsza ma 85 lat, najmłodsza 35. Śpiewają w gwarze świętokrzyskiej. Płytę zamyka modlitwa odmawiana tradycyjnie po ochrzczeniu dziecka. Płyta została wydana w oparciu o dofinansowanie z Programu Narodowego Centrum Kultury, Kultura - Interwencje 2018. EtnoPolska.

Śpiewy naszego rodu

Wielu wykonawców

Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Serepta”

Na płycie zamieszczono pieśni z Łemkowszczyzny Północnej i Południowej — niektóre zarejestrowane po raz pierwszy — uzyskane przez członków zespołu od swoich dziadków lub odnalezione w zbiorach etnograficznych: Jarosława Polańskiego, Andrija Duleby i Ivana Ćiżmara.

W muzyce siyła: cz. I – Muzyka spiska, cz. II – Bajdy góralskie

Wielu wykonawców

Stowarzyszenie Zespół Regionalny „Śwarni”

Dwupłytowy album zawiera nagrania tradycyjnej muzyki spiskiej oraz bajdy podhalańskie w oprawie muzycznej. Na pierwszym krążku zamieszczono nagrania tradycyjnej muzyki spiskiej z Dursztyna — dawne melodie taneczne i pieśni odtworzone na podstawie zapisów z lat 50. i 60. XX wieku wykonanych przez Aleksandrę Szurmiak-Bogucką. Kapela spiska gra w tradycyjnym trzyosobowym składzie: Tomasz Hornik – skrzypce prym i śpiew, Mateusz Kudasik – skrzypce sekund, Tadeusz Watycha – basy. Śpiewają mieszkanki Dursztyna: Maria Kaczmarczyk, Grażyna Kaczmarczyk i Agnieszka Bigos prezentujące starodawny styl spiskiego wielogłosu. Druga płyta zawiera bajdy (gawędy) Skalnego Podhala autorstwa znakomitych twórców, m.in. Włodzimierza Wnuka, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Jana Gutt-Mostowego, Anieli Gut-Stapińskiej, Jana Krzeptowskiego Sabały czytane przez Elżbietę Porębską-Mędoń. Oprawę muzyczną stanowi muzyka podhalańska. 

Wieniawo Ty moja…

Kapela W. Gromadzkiej z Kamienia Dużego i inni

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie

Album zawiera nagrania dwóch kapel radomskich — Wiesławy Gromadzkiej z Kamienia Dużego i Jana Wochniaka z Wieniawy oraz Zespołu Folklorystycznego „Wieniawa” i jego solistek – śpiewaczek z Wieniawy. Kapela Wiesławy Gromadzkiej kontynuuje tradycje rodzinnego muzykowania, wykonuje tradycyjne, radomskie mazurki, oberki i polki, często okraszone przyśpiewkami pani Wiesławy. Kapela Jana Wochniaka z Wieniawy gra w trzyosobowym składzie: skrzypce, harmonia trzyrzędowa i baraban. Ma równie tradycyjny repertuar, w którym dominują oberki, mazurki i polki. Zespół Folklorystyczny "Wieniawa" z Wieniawy i jego solistki: Teresa Bieńkowska, Władysława Adamczyk i Ewa Białek wykonują tradycyjne pieśni oraz melodie taneczne pogranicza ziemi radomskiej i opoczyńskiej, pochodzące z przekazów ustnych i zaczerpnięte ze zbiorów Stanisława Ambrożka — regionalisty, założyciela — w 1979 roku — pierwszego zespołu regionalnego w Wieniawie.

Wołyń w pieśniach

O. Kozieł, A. Jurkiewicz, J. Biczysko + zespół Z lasu

Wyd. własne

Materiał muzyczny zamieszczony na płycie pochodzi z badań terenowych prowadzonych przez Olgę Kozieł we wschodniej części Lubelszczyzny, w powiecie chełmskim. Są to pieśni przejęte z repertuaru wiejskich śpiewaczek, zapamiętane z czasów ich dzieciństwa spędzonego na Wołyniu. Starodawny repertuar obejmuje pieśni weselne, miłosne, żniwne. Młode wykonawczynie: Olga Kozieł i Anna Jurkiewicz oraz gościnnie Julia Biczysko i zespół Z lasu śpiewają te pieśni z zachowaniem lokalnej gwary i charakterystycznych cech wykonawczych.