Section1
Dokumenty z Archiwum IPN
Wszystkie Projekt odpowiedzi Urbana na pozew, str. 2 Foto: IPN