Section1
Dokumenty z Archiwum IPN
Wszystkie Uwagi Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, str. 2 Foto: IPN