Section1
Dokumenty z Archiwum IPN
Wszystkie Pismo do dyrektora Biura Śledczego MSW, str. 2 Foto: IPN