Section1
Miasto po ulicznych walkach
Wszystkie Wraki spalonych samochodów przed garażami Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Radom, czerwiec 1976 Foto: NN, ze zbiorów Ośrodka KARTA