Redakcja Polska

Szefowie parlamentów V4: Ukraina ma prawo negocjować koniec wojny na własnych warunkach

29.02.2024 17:08
Przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej zobowiązali się do dalszego politycznego, gospodarczego i wojskowego wsparcia Ukrainy tak długo, jak będzie to konieczne. W deklaracji przyjętej na szczycie w Pradze stwierdzili, że pomoc będzie udzielana na podstawie suwerennych decyzji każdego z państw V4.
Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy w Pałacu Liechtensteinów w Pradze
Spotkanie przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy w Pałacu Liechtensteinów w PradzePAP/Piotr Nowak

Szefowie parlamentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier potępili nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, która rozpoczęła się w 2014 roku okupacją Krymu i która weszła na nowy poziom dwa lata temu, po pełnoskalowej inwazji Rosji. Potwierdzili pełne poparcie dla niepodległości i suwerenności Ukrainy oraz jej integralności terytorialnej w międzynarodowo uznanych granicach. Poparli również prawo Ukrainy do samoobrony i do negocjowania zakończenia wojny na jej warunkach.


Posłuchaj
00:47 12841927_1.mp3 Szefowie parlamentów V4: Ukraina ma prawo negocjować koniec wojny na własnych warunkach. Materiał Wojciecha Stobby (IAR)

 

Przewodniczący parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej ocenili że obecna sytuacja międzynarodowa jest bezprecedensowym wyzwaniem dla całej społeczności narodów demokratycznych. Zgodzili się co do pilnej potrzeby utrzymania podstawowych zasad wolności, demokracji, praworządności i praw człowieka. Wyrazili też intencję wzmacniania integracji europejskiej i współpracy transatlantyckiej postrzegając więzi regionalne Wyszehradzkiej Czwórki za ich mocny fundament.

Przedstawiciele Polski, Czech, Słowacji i Węgier poparli rozszerzenie Unii Europejskiej i NATO zgodnie z ustalonymi zasadami. Podkreślili, że ich wspólnym celem jest dywersyfikacja źródeł energii prowadząca do ostatecznego uniezależnienia się od surowców rosyjskich i zwiększenia bezpieczeństwa każdego z państw.

Szefowie parlamentów wyrazili zaniepokojenie nieustającym napływem nielegalnych migrantów na terytorium Unii Europejskiej. Za kluczowe uznali utrzymanie silnej i ścisłej kontroli zewnętrznych granic Wspólnoty zauważając, że rozwiązanie problemu nielegalnej migracji przekracza możliwości pojedynczego państwa. Zdecydowanie potępili wykorzystywanie migracji jako narzędzia wojny hybrydowej.

Polskę reprezentowali na szczycie w Pradze marszałek Sejmu Szymon Hołownia i Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Na spotkanie w stolicy Czech zaproszono przewodniczącego Rady Najwyjszej Ukrainy Rusłana Stefanczuka.


IAR/dad