Redakcja Polska

Co drugi Polak włączył się w pomoc uchodźcom z Ukrainy

05.04.2022 15:52
56 proc. społeczeństwa włączyło się w pomoc ludziom uciekającym przed wojną w Ukrainie, wynika z raportu "Polacy o pomocy uchodźcom", który powstał na zlecenie Szlachetnej Paczki. 87 proc. z już zaangażowanych planuje pomagać uchodźcom tak samo albo nawet bardziej.
Uchodźcy na polsko-ukraińskim przejściu granicznym
Uchodźcy na polsko-ukraińskim przejściu granicznymTT/@Straz_Graniczna

Raport Szlachetnej Paczki "Polacy o pomocy uchodźcom" opublikowano we wtorek. Według autorów badania mobilizacja społeczna związana z pomocą uchodźcom osiągnęła nieznaną dotąd skalę – 56 proc. społeczeństwa zaangażowało się w pomoc uciekającym przed wojną w Ukrainie. 87 proc. z zaangażowanych do tej pory w pomoc przybyszom – planuje im pomagać tak samo albo nawet bardziej w ciągu najbliższych kilku miesięcy, 11 proc. będzie pomagało mniej, a 2 proc przestanie to robić.

"Te liczby procentowe pokazują, że nie mamy do czynienia z działaniem marginalnym, lecz z rzeczywistą mobilizacją społeczną o ogromnym zasięgu" – podsumowano.

Różne formy pomocy

Pomoc udzielana uchodźcom przybiera różne formy: najczęściej jest to wsparcie finansowe – niemal połowa osób angażujących się w pomoc uchodźcom przekazała pieniądze. 46 proc. badanych podarowała żywność, 34 proc. odzież, a 20 proc. rzeczy inne niż żywność, odzież i pieniądze. Wyniki wskazują też chęć wsparcia uchodźców w zorganizowaniu im nowego życia w Polsce – 8 proc. osób pomaga im w sprawach urzędowych, poszukiwaniu pracy, mieszkania, opiece nad dziećmi, zakupach itp.

Polaków do działania na rzecz uchodźców z Ukrainy motywuje potrzeba serca – tak wskazało 44 proc. badanych, a 41 proc. deklaruje, że nie mogło pozostać obojętnym wobec krzywdy ludzi – czytamy w raporcie. Znaczącym imperatywem jest współczucie – tak wskazało 60 proc. badanych.

Duma z zaangażowania

72 proc. badanych odczuwa dumę z bycia Polakami w związku ze skalą pomocy udzielanej uchodźcom z Ukrainy, a ponad 70 proc. pozytywnie ocenia reakcję Polaków na przyjazd uchodźców z Ukrainy. Wśród różnych form pomocy, jaką zdaniem badanych powinni otrzymywać uchodźcy, najczęściej wskazywane były te, które wspierają ich usamodzielnienie się. Są to: pomoc w znalezieniu pracy (63 proc. wskazań), zapewnienie opieki zdrowotnej (58 proc.), edukacji i materiałów szkolnych (49 proc.), kursów języka polskiego (49 proc.) i znalezienie mieszkania (37 proc.).

Niemal połowa respondentów badania "Polacy o pomocy uchodźcom" wskazała na smutek i niepewność wśród uczuć, które towarzyszą im najbardziej w związku z wojną w Ukrainie, 4 na 10 badanych czuje złość, lęk, gniew i strach. Co trzeci wściekłość i żal.

Badanie zostało przeprowadzone dla Szlachetnej Paczki na panelu Ariadna metodą CAWI (Camputer-Assister Web Interview) 25-28 marca. Wzięły w nim udział 1073 osoby z całego kraju w wieku od 18 lat wzwyż.


PAP/dad