Redakcja Polska

Znamy stypendystów Programu Stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

24.08.2021 11:27
Ponad 600 młodych osób polskiego pochodzenia z całego świata, otrzyma stypendia w ramach programu dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie lub studia II stopnia. W zbliżającym się roku akademickim rozpoczną studia na polskich uczelniach lub przystąpią do kursów do nich przygotowujących.
Audio
  • Z dr Grażyną Żebrowską, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, rozmawiała Maria Wieczorkiewicz [posłuchaj]
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneShutterstock/ Antonio Guillem

Program stypendialny dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa - studia I stopnia i studia jednolite magisterskie, umożliwia młodzieży polskiego pochodzenia i posiadaczom Karty Polaka kształcenie się w szkołach wyższych w Polsce oraz poprawę znajomości języka polskiego.

Program skierowany jest do Polonii na całym świecie. W tym roku w ramach naboru na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie wnioski złożyć mogły także osoby posiadające równocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski. 

Program wciąż cieszy się dużą popularnością, w tym roku wpłynęły 1762 wnioski o stypendia na studia I stopnia. To o ponad 240 wniosków więcej niż w ubiegłym roku. Także zainteresowanie stypendiami na studia na poziomie magisterskim było w tym roku było większe niż w roku minionym.

W ramach naboru na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie przyznano 471 miejsc oraz 131 miejsc na studia II stopnia. NAWA wspiera także studentów z Białorusi i w tym roku dodatkowo przyznano 356 miejsc dla studentów polskiego pochodzenia z Białorusi.

Program Stypendialny im. Gen. Władysława Andersa pełni istotną rolę w utrzymaniu więzi między naszymi rodakami rozproszonymi na całym świecie, a Polską. Dla młodych Polaków to szansa na powrót do ojczyzny, okazja lepszego poznania kultury i historii państwa ich przodków. Dołączenie do grona Stypendystów NAWA to również możliwość wyboru kierunku studiów na najlepszych polskich uczelniach. Stypendium pozwala skupić się na nauce i zainteresowaniach, daje wolność od dzielenia czasu między studiami a pracą – podkreślił Przemysław Czarnek, Minister Edukacji i Nauki. - Cieszę się, że każdego roku program dla Polonii spotyka się z tak dużym zainteresowaniem. Laureatom tegorocznej edycji składam serdeczne gratulacje i życzę wielu sukcesów na studiach oraz radości z poznawania Polski – dodał minister.

Mój Ojciec, gen. Władysław Anders, przywiązywał szczególną wagę do utrzymywania więzów z Ojczyzną i pielęgnowania wśród Młodych wiedzy o historii i kulturze Polski. Jest dla mnie ogromną satysfakcją, że Program Stypendialny NAWA Jego imienia cieszy się takim powodzeniem, umożliwiając setkom młodych ludzi polskiego pochodzenia podjęcie studiów na najlepszych polskich uczelniach, stwarzając jednocześnie okazję do lepszego poznania kraju ich rodziców i dziadków – mówi Anna Maria Anders, Ambasador RP w Republice Włoskiej. Program NAWA to niewątpliwie jedna z ciekawszych propozycji pozwalających zbliżyć młodych przedstawicieli Polonii do Polski, zachęcając dodatkowo do związania dalszego ich życia z Polską. Jako Ambasador RP w Republice Włoskiej z dużym zadowoleniem odnotowuję, iż w tegorocznej edycji z programu skorzysta Młody Polak z Włoch. To niezwykle istotne, że dzięki zmianom regulaminowym krąg potencjalnych stypendystów znacząco się poszerzył i w naborze mogą wziąć również osoby posiadające polskie obywatelstwo – podkreśla ambasador Anna Maria Anders.

NAWA oferuje stypendia w Programie dla Polonii im. Gen. Wł. Andersa już od czterech lat. Dotychczas  przyznała blisko 2000 stypendiów. Warto jednak zwrócić uwagę, iż działania dedykowane młodzieży polonijnej posiadają dłuższą tradycję.


Mapa Programu Stypendialnego im. Gen. Władysława Andersa Mapa Programu Stypendialnego im. Gen. Władysława Andersa

Stypendyści programu dla Polonii im. Gen. Władysława Andersa to młodzi, pełni pasji ludzie, którzy zdecydowali się rozpocząć lub kontynuować naukę w kraju swoich przodków. Niejednokrotnie przyjeżdżają do Polski z odległych zakątków świata wybierając najlepsze uczelnie i angażując się w ich codzienne życie. Ich szczere zainteresowanie Polską i chęć promowania nauki w naszym kraju widzimy poprzez zaangażowanie w projekt „Digital Ambassador NAWA” w ramach którego młodzi ludzie wspierają Agencję w prowadzaniu kampanii „Ready, Study, Go! Poland” – mówi dr Grażyna Żebrowska dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych nabór, mimo sytuacji pandemicznej cieszył się dużym zainteresowaniem. Grono stypendystów zwiększy się o ponad 600 osób. Wśród młodzieży polonijnej największym zainteresowaniem cieszą się takie kierunki jak nauki ekonomiczne i zarządzanie, informatyka, czy stosunki międzynarodowe – dodaje dr Grażyna Żebrowska.

Studia I stopnia i jednolite studia magisterskie – 471 przyznanych stypendiów

W naborze wniosków w Programie stypendialnym na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie wpłynęły 1762 wnioski. To aż o 244 wnioski więcej niż w roku ubiegłym. Do oceny merytorycznej zostało przekazanych 1526 wniosków spełniających kryteria formalne Programu, w tym 1309 wniosków o stypendium Dyrektora NAWA na uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Pośród 471 przyznanych stypendiów najwięcej beneficjentów to obywatele  Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu. Piętnaście stypendiów przyznano  wnioskodawcom posiadającym polskie obywatelstwo i obywatelstwo innego kraju – były to w szczególności osoby pochodzące z Jordanii, Włoch, Niemiec i Czech. Kierunki, które w naborze cieszyły się największą popularnością to nauki ekonomiczne i zarządzanie, informatyka, dziennikarstwo, nauki medyczne i stosunki międzynarodowe. Pośród uczelni, na których wnioskodawcy deklarowali chęć podjęcia kształcenia bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Wrocławski.

Dodatkowe wsparcie dla studentów z Białorusi

Dodatkowo, w ramach niniejszego naboru NAWA przyznała środki finansowe na kształcenie w roku akademickim 2021/22 dla 356 wnioskodawców polskiego pochodzenia z Białorusi, którzy rozpoczną kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim lub studia w języku polskim na polskich uczelniach nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Studia II stopnia – 131 przyznanych stypendiów

W ramach naboru złożonych zostało 360 wniosków, w tym 311 spełniających kryteria formalne Programu. Po ocenie merytorycznej przyznanych zostało 131 stypendiów na studia II stopnia.

Podobnie jak w przypadku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich, wnioskodawcy najczęściej deklarowali wybór studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkole Głównej Handlowej. Wybór studiów na Politechnikach zadeklarowało blisko 20 kandydatów.          

Najczęściej wybieranymi kierunkami studiów były: kierunki ekonomiczne, finanse i zarządzanie, nauki biologiczno-chemiczne, stosunki międzynarodowe, architektura i budownictwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna/medioznawstwo, informatyka.

Z dr Grażyną Żebrowską, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, rozmawiała Maria Wieczorkiewicz.