Redakcja Polska

Instytut POLONIKA bada, chroni i popularyzuje polskie dziedzictwo kulturowe za granicą

07.10.2020 09:29
W ramach projektu „Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie” opisujemy i jednocześnie promujemy historyczne dziedzictwo polskie na Wschodzie. Razem z naszymi gośćmi uświadamiamy Polakom poza granicami, że warto dbać o kulturową spuściznę na dawnych Kresach Polski. Chcemy także pokazać ludzi i instytucje, które przyczyniają się do zachowania kulturowego dziedzictwa na Wschodzie. Do takich instytucji należy Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. 
Audio
  • "Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie" o działalności Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA [posłuchaj]
Dwór Platerów w Zapolu koło Pińska
Dwór Platerów w Zapolu koło Pińska Foto: M. Osip-Pokrywka/Instytut POLONIKA

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA powstał 18 grudnia 2017 roku jako wyspecjalizowana państwowa instytucja kultury, której organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim.

Instytut POLONIKA tworzy zespół specjalistów z różnych dziedzin nauki (historia, historia sztuki, architektura, archiwistyka, konserwacja i restauracja dzieł sztuki), których łączy przekonanie o wybitnym znaczeniu dla rozwoju i tożsamości Rzeczypospolitej pozostającego poza krajem dziedzictwa kulturowego, a także jego istotnego wkładu w spuściznę kulturową Europy i świata.

Założeniem Instytutu są też działania dążące do tego, aby ta świadomość łączyła Polaków w kraju i za granicą. Poprzez badania, ochronę i popularyzację polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą chcemy zachować materialne świadectwa naszych dziejów i przywracać pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków ludziach oraz istotnych faktach historycznych.

Gościem kolejnej audycji  z cyklu "Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie" jest Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA. 

Cykl "Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie" powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Audycja finansowana jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania programu zaprasza Katarzyna Semaan.