Polskie Radio
Section05
Kresy

Krzemieniec - zwany Wołyńskimi Atenami, miasto Juliusza Słowackiego i Liceum Krzmienieckiego

Krzemieniec - miasto położone na pograniczu ukraińskiego Wołynia i Podola, niegdyś na kresach Rzeczypospolitej. Tu urodził się Juliusz Słowacki, jeden z najwybitniejszych polskich romantyków, tu stworzono Liceum Krzemienieckie, drugą po Uniwersytecie Wileńskim placówkę oświatową na Kresach. Miasto wielu kultur, o niepowtarzalnym klimacie i atmosferze.  Dzisiejszy Krzemieniec liczy niewiele ponad 20 tysięcy mieszkańców. Wędrując uliczkami miasta, położonego wzdłuż wąskiej doliny rzeki Ikwy natrafimy na nieliczne już niestety ślady minionej epoki.
Zobacz więcej na temat:  Ukraina krzemieniec Juliusz Słowacki Tomasz Kozłowski Kresy Polacy za granicą

O polskiej społeczności Żytomierza na Ukrainie

W tym mieście położonym w północno-zachodniej Ukrainie mieszka bardzo dużo Polaków. Na terenie obwodu Żytomierskiego istnieje wiele instytucji polskich - organizacji społecznych, zespołów, mediów, szkółek sobotnio-niedzielnych, które od lat działają na rzecz rozwoju polskości i więzi z Polską. Jednym z ważnych podmiotów na Żytomierszczyznie jest Dom Polski. Jego dyrektorka Irena Perszko opowiadała nam o miejscowych Polakach. 
Zobacz więcej na temat:  Kresy kultura ludowa folklor folk

Ołyka - perła Wołynia, ważna kresowa twierdza i wspaniała posiadłość rodu Radziwiłłów

Ołyka leży na Ukrainie, na wschód od Łucka. Kojarzona jest przede wszystkim z potężnym rodem Radziwiłłów i największą rezydencją magnacką na całym Wołyniu. O historii Ołyki, w audycji z cyklu "Śladami polskiego dziedzictwa na Wschodzie", opowiada dr Michał Laszczkowski, prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.
Zobacz więcej na temat:  Wołyń Radziwiłłowie Ukraina zabytki Kresy

Powstanie wirtualna mapa Kresów Wschodnich

Powstanie portal o dziedzictwie dawnych Kresów Wschodnich, który będzie pierwszą tak szeroką bazą informacyjną na ten temat. - To terytorium stało się obszarem oddziaływania pewnej historycznej cywilizacji o bardzo wyraźnym profilu ustrojowym, która była także atrakcyjną ideą dla podmiotów funkcjonujących na tym terenie. To fenomen dawnej Rzeczpospolitej - mówił Waldemar Rataj z Akademii Dziedzictwa Kresów.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 Polacy za granicą historia Polski Kresy Polonia w USA

Zamek w Podhorcach - jedna z najpiękniejszych rezydencji dawnych Kresów Rzeczypospolitej

Zamek w Podhorcach, zwany "Wersalem Podola", to jedna z najpiękniejszych rezydencji na Ukrainie i dawnych Kresach Rzeczypospolitej. Patrząc na współczesne zdjęcie budowli, widzimy jednak już tylko znikome ślady jej wspaniałej przeszłości. W 2008 roku Podhorce wpisano na listę World Monuments Watch jako jeden z najcenniejszych zabytków na świecie zagrożonych zniszczeniem.
Zobacz więcej na temat:  Ukraina OSW Kresy zabytki