Redakcja Polska

"Współczesna Wieża Babel" czyli Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum"

20.01.2021 16:42
Język i kultura idą w parze - zapewniają pracownicy dydaktyczni "Polonicum". Dlatego też w swojej pracy, w kontaktach ze studentami nawet z najodleglejszych zakątków świata, nie ograniczają się tylko do nauki języka polskiego jako takiej. Tutaj jest miejsce na kino, teatr, na literaturę, ale też wspólne imprezy, ogniska czy tańczenie Poloneza. Nawet pandemia koronawirusa nie zakłóciła działalności Centrum, które samodzielnie, jak i we współpracy, między innymi z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, promuje język polski i polską kulturę na całym świecie.
Audio
  • "Z językiem polskim w świat". Audycja poświęcona działalności Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” [posłuchaj]
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM
Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUMFoto: POLONICUM, materiały prasowe

Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum" UW jest nowoczesnym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ten młody zespół prowadzi prace badawcze, kształci lektorów języka polskiego jako obcego, popularyzuje język polski i kulturę polską poza granicami kraju, przeprowadza egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego, a także organizuje i prowadzi studia podyplomowe poświęcone glottodydaktyce polonistycznej.

Podstawową formą działalności "Polonicum" jest nauczanie cudzoziemców języka polskiego oraz wiedzy o kulturze polskiej. Na prowadzone przez ośrodek kursy, lektoraty, wykłady i szkolenia zapraszani są zarówno studenci Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni, jak również osoby prywatne, zainteresowanych poznaniem naszego kraju, kultury i języka.

Poza tradycyjną formą zajęć, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum" UW, proponuje obcokrajowcom projekcje filmowe połączone z dyskusjami i prelekcjami, programy multimedialne przybliżające polską historię, kulturę, tradycje. Od wielu lat, we współpracy z Muzeum Etnograficznym, organizuje warsztaty poświęcone polskim ludowym obyczajom związanym z Andrzejkami, Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy.

Bardzo ważną formą zajęć są letnie kursy języka polskiego i kultury polskiej, na które od 1956 roku, rok w rok, zapraszani są stypendyści rządu polskiego, studentów, osoby prywatne. Otwarty dla wszystkich kurs odbywa się w sierpniu i obejmuje, oprócz codziennych lektoratów językowych, wykłady, projekcje filmowe, wycieczki, spotkania towarzyskie, a także naukę poloneza – tradycyjnego polskiego tańca.

"Polonicum" przygotowuje także wielu kandydatów do zawodu nauczyciela języka polskiego jako obcego. Od wielu lat prowadzi Studia Podyplomowe „Glottodydaktyka polonistyczna” dla humanistów zainteresowanych zawodem nauczyciela języka polskiego jako obcego.

Dzięki temu wielu studentów i absolwentów związało z naszym krajem swój los – zamieszkali w Polsce lub prowadzą z Polską współpracę gospodarczą, kulturalną, są tłumaczami, dyplomatami, politykami, naukowcami.

"Polonicum" jest miejscem wyjątkowym. Można tu spotkać młodych ludzi z zagranicy, nierzadko ze zwaśnionych państw, dyskutujących ze sobą we wszystkich językach świata, bardzo często polsku. Niekiedy trudno oprzeć się wrażeniu, że "Polonicum" to współczesna Wieża Babel. Czymś naturalnym są wielokulturowe grupy studenckie, w których obok gości z Azji i Ameryki Południowej znajdują miejsce Europejczycy i Afrykańczycy. Wszystko to odbywa się przy okazji nauki języka Adama Mickiewicza i Jana Kochanowskiego. To pokazuje, że polszczyzna może łączyć, a nawet bratać ludzi. Przyjacielskie związki, które połączyły studentów w "Polonicum" i z "Polonicum", trwają niekiedy nawet kilka dziesięcioleci.

O działalności Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców "Polonicum" UW i jego związkach z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej, opowiadają wicedyrektor ośrodka, dr Piotr Kajak oraz Małgorzata Malinowska, pracownik dydaktyczny.

Program zrealizowała Magdalena Górecka - Balcer, a do jego wysłuchania zaprasza Katarzyna Semaan. 

Audycja powstała przy wsparciu finansowym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.