Redakcja Polska

"Z językiem polskim w świat". NAWA promuje język polski w kraju i za granicą

18.01.2021 09:00
W statutowe cele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wpisano również promocję języka polskiego i kultury polskiej za granicą, uznając to za warunek  wspierający rozwój polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.
Audio
  • "Z językiem polskim w świat". Audycja Marii Wieczorkiewicz z udziałem dr Grażyny Żebrowskiej i Kamili Dembińskiej z NAWA [posłuchaj]
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneshutterstock.com/Jacob Lund

Wzmocnienie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę i współpracę międzynarodową – taka  idea przyświecała powołaniu  w 2017 roku Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Realizując główne założenie Agencja stworzyła wiele programów intensyfikujących międzynarodową  wymianę wiedzy i doświadczeń naukowców oraz studentów, a dzięki temu także  zainspirowała rodzime  środowisko akademickie do poszukiwania nowych obszarów współdziałania w nauce światowej.

W statutowe cele Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej wpisano również promocję języka polskiego i kultury polskiej za granicą, uznając to za warunek  wspierający rozwój polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Zadanie to Agencja realizuje m.in. poprzez podejmowanie inicjatyw przyczyniających się do profesjonalizacji nauczania języka polskiego jako obcego, utrzymywanie stałego kontaktu z ośrodkami akademickimi i instytucjami zajmującymi się nauczaniem polskiego, a także przekazywaniem wiedzy o polskiej  kulturze i historii.

Należy też podkreślić, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zapewnia obsługę administracyjną i finansową systemu certyfikacji języka polskiego. Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego odbywają się już od  2004 roku i od  tego czasu  przystąpiło do nich  prawie 12 tysięcy osób.  

NAWA wspiera również nauczanie języka polskiego jako obcego w zagranicznych placówkach akademickich poprzez wysyłanie lektorów   naszego języka. Współpracuje przy tym z ponad 80. uniwersytetami na całym świecie, w których  są prowadzone lektoraty języka polskiego. 

Dzięki przedsięwzięciom podejmowanym przez Agencję cudzoziemcy oraz młodzież polskiego pochodzenia mogą nieustannie doskonalić znajomość polszczyzny, korzystając z kursów zarówno za granicą, jak też ze specjalnych  programów na polskich wyższych uczelniach.

Tę stronę  działalności NAWA przedstawimy  w  kolejnych audycjach z cyklu: „Z językiem polskim w świat”.

Powiemy zarówno o  najnowszych inicjatywach  Narodowej  Agencji Wymiany Akademickiej popularyzujących  nasz   język   i kulturę, ale przypomnimy także wieloletni  dorobek w tej dziedzinie uczelni i wykładowców, a zwłaszcza polonistów, którzy przyczynili się do zbudowania prestiżu języka polskiego w świecie.

Gośćmi audycji rozpoczynającej cykl: „Z językiem polskim w świat”dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Kamila Dembińska, dyrektor Biura Programów Języka Polskiego NAWA.

Program zrealizowała Magdalena Górecka - Balcer, a do jego wysłuchania zaprasza Maria Wieczorkiewicz.

Audycja powstała przy wsparciu finansowym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.