Section00
Jan Paweł II – pierwsza pielgrzymka do Polski
Section01

/Dzień po dniu
Pielgrzym pokoju największym zagrożeniem dla PRL. Jak komuniści przygotowywali się do wizyty Jana Pawła II
Karol Wojtyła na celowniku Służby Bezpieczeństwa
Władze PRL kontra Jan Paweł II
"Lato'79" - "wzorcowa" operacja bezpieki

"Ufam, że mnie słyszycie". Niezwykły album Polskiego Radia

Dwupłytowe wydawnictwo "Ufam, że mnie słyszycie" to niezwykły dźwiękowy zapis słów skierowanych przez papieża-Polaka do rodaków. Wyjątkowy album przygotowany jest w związku z 40. rocznicą pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny i trzydziestoleciem Redakcji Katolickiej Polskiego Radia.

Pierwsza płyta z podtytułem "Alfabet nauczania Jana Pawła II" jest wyborem fragmentów wypowiedzi papieża pochodzących z jego pielgrzymek do Polski odbywanych w latach 1979-2002. Ich przewodni motyw jest ujęty pod hasłem „Niepodległość ducha i Ojczyzny”. Jan Paweł II nauczał bowiem, że wolność, sukces ekonomiczny, rozwój kultury, dobrobyt materialny oraz pomyślność osobista i społeczna kraju ściśle wiążą się z wartościami duchowymi, z postawą „więcej być niż mieć".

Druga płyta z podtytułem "Na szlaku pielgrzymki bez precedensu” jest dźwiękowym zapisem relacji z I pielgrzymki do Polski z uwzględnieniem jej kontekstu politycznego. Z perspektywy minionych 40 lat warto przypomnieć przed jakimi dylematami stanął zarówno rząd Polski Ludowej jak i strona kościelna w związku z wyborem Polaka na papieża i zaproszeniem go do Ojczyzny.​
Section025