Section00
Jan Paweł II – pierwsza pielgrzymka do Polski5 czerwca 1979
Section01

pierwsza pielgrzymka jana pawła ii
do ojczyzny, 2-10 czerwca 1979

5 czerwca / Częstochowa

Błonie pod klasztorem na Jasnej Górze:

„W narodzie jedność zależy od sprawiedliwego zabezpieczenia potrzeb, praw i zadań każdego członka narodu”.

Jan Paweł II przemawia do tłumów zgromadzonych na Jasnej Górze, FOTO: PAP / Jan Morek

play_arrow
- Przynależność do Konferencji Episkopatu Polski i wielorakie uczestnictwo w jej pracach zostało uznane przez Opatrzność Bożą za najwłaściwszą drogę przygotowania do tej posługi, jaką od 16 października wypada mi spełniać w stosunku do Kościoła powszechnego – mówił Papież do uczestników 169. konferencji Episkopatu Polski zwołanej na Jasnej Górze. [01:16:05]
play_arrow
- Kościół i ludzkość potrzebują waszego szczodrego daru, oddania waszego wolnego serca tak, by wzmogło potencjał miłości w świecie, który wciąż traci zdolność do altruizmu, do bezinteresownej miłości połączonej z ofiarą – słowa Jana Pawła II skierowane do sióstr zakonnych zgromadzonych na Jasnej Górze. [25:57]
play_arrow
- Wasza droga w Polsce to droga bezpośredniego ewangelicznego świadectwa. To jest waszą potęgą - przemówienie do wyższych przełożonych żeńskich zakonów i zgromadzeń zakonnych wygłoszone w klasztorze na Jasnej Górze. [14:35]
play_arrow
- Nie będę teraz mówił szczegółowo o tym, co w postępowaniu Polaków sprzeciwiać by się mogło godności "obrazu i podobieństwa Bożego". Znamy doskonale wady, które przemieniają się niekiedy w prawdziwe plagi zagrażające życiu duchowemu czy nawet biologicznemu narodu – mówił Papież po modlitwie Anioł Pański. [14:52]
play_arrow
- Rzeczą najważniejszą dla Rady Naukowej jest nauka, uprawianie nauki. Stajemy jednak chyba na słusznym stanowisku, że istnieje sprzężenie zwrotne pomiędzy nauką, uprawianiem nauki a nauczaniem – mówił Papież do członków Rady Naukowej Episkopatu Polski. [26:43]
play_arrow
- W narodzie jedność zależy od sprawiedliwego zabezpieczenia potrzeb, praw i zadań każdego członka narodu. Tak, aby nie rodził się rozdźwięk i kontrast na tle różnic, które niesie z sobą uprzywilejowanie jednych, upośledzenie drugich - homilia skierowana do pielgrzymów z Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego. [31:47]
play_arrow
- Pomyśl więc, drogi bracie i siostro, w tej godzinie narodowej szczerości wobec Matki i wobec Jej miłującego Serca, czy może nie gorszysz, czy może nie nakłaniasz do złego, czy lekkomyślnie nie bierzesz na swoje sumienie wad albo nałogów, które przez ciebie zaciągają inni... młodzi... może nawet twoje własne dzieci? – zwracał się Papież do wiernych po "Apelu Jasnogórskim". [23:34]

Polacy byli zmęczeni wszechogarniającą ich propagandą. Byli zaskoczeni szczerością słów i zachowania papieża

- Pierwsza pielgrzymka zmieniła znaczenie Kościoła w życiu społecznym Polaków. Nawet Wojciech Jaruzelski mówił o tym, że Kościół stał się "nieusuwalnym garbem". W tym sensie wizyta Jana Pawła II przyczyniła się do powstania pierwszej "Solidarności" - mówił dr hab. Paweł Skibiński.

Co papież powiedział biskupom na Jasnej Górze? "Niepublikowany dotąd dokument stanowi brakujące ogniwo w nauczaniu papieża"

- Publikujemy po czterdziestu latach nieznany dotąd stenogram ze spotkania Jana Pawła II z Radą Główną Episkopatu Polski. Dokument pokazuje, jak dalekosiężny był zmysł geopolityczny papieża-Polaka - podkreśla Andrzej Grajewski, autor opracowania dokumentu.
2-10 czerwca 1979
/Dzień po dniu
Section025