Section00

MOJE ARCHIWUM 2021

Patrzymy na pożółkłe zdjęcia, zaglądamy do dokumentów sprzed wielu lat. Co się za nimi kryje? Historia żyje w nas, we wspomnieniach, ustnych przekazach, fotografiach i przedmiotach. Jedynka ponownie zaprosiła słuchaczy do udziału w konkursie na najciekawsze pamiątki. Tym razem, tematem przewodnim były doświadczenia komunizmu w Polsce. Zebrane materiały trafią do Muzeum Ofiar Komunizmu w Waszyngtonie.

KAPITUŁA

  • Michał Góras – Członek Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej – Przewodniczący Kapituły
  • dr Karol Nawrocki – Prezes IPN
  • Mariusz Olczak – Dyrektor Archiwum Akt Nowych
  • dr hab. Lucyna Harc – Zastępca Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
  • Magdalena Szturemska – Zastępca Kierownika Redakcji Rozrywki Programu 1 Polskiego Radia
  • Magdalena Angiel-Binek – Zastępca Sekretarza Programu 1 Polskiego Radia

NAGRODZENI

WYRÓŻNIENI

GALERIA KONKURSOWA

NAGRODZENI 2020

WYRÓŻNIENI 2020

GALERIA KONKURSOWA 2020

Lato z Radiem 2021Moje Archiwum
Section01
Section02
Section03
Section04
Section025