Radio Parlament
Section01

W Sejmie debata o Funduszu Pracy

migracja
migrator migrator 17.03.2011

W Sejmie odbyła się debata nad informacją rządu nt. drastycznego ograniczenia w budżecie na rok 2011 środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. O tę informacje wnioskował klub poselski PiS.


W Sejmie odbyła się debata nad informacją rządu nt. drastycznego ograniczenia w budżecie na rok 2011 środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. O tę informacje wnioskował klub poselski PiS.
W 2011 r wydatki Funduszu Pracy na aktywizację bezrobotnych,  w tym dotacje na założenie firmy, szkolenia czy pomoc firmom, które zatrudniają bezrobotnych spadły z  7 mld zł w 2010 r. do 3,2 mld zł w roku bieżacym.  Powiatowe urzędy pracy w 2011 r. otrzymały o ponad 70% mniejsze środki na zwalczanie bezrobocia niż w roku 2010. Stopa bezrobocia w styczniu br. wyniosła 13,1 procent  wobec 12,3 procent w grudniu. W urzędach pracy w zarejestrowanych było 2 mln 105 tys. osób. Bezrobocie w Polsce najsilniej dotyka ludzi młodych i osoby powyżej 50 roku życia. W przypadku obu tych grup ratunkiem jest pomoc prowadząca do  zmiany kwalifikacji zawodowych i wsparcie finansowe przy zakładaniu własnych firm. I na te wszystkie działania brakuje pieniędzy. Wiceminister pracy Czesława Ostrowska
odpowiadając na pytania posłów przypomniała, że w ciągu minionych kilku lat tempo wzrostu bezrobocia w Polsce słabnie, a liczba osób bezrobotnych od lat waha się w granicach 2 mln. W lutym br. poziom zatrudnienia wzrósł o 4 procent w porównaniu do stanu z lutego 2010 r., co oznacza, że poprawia się kondycja rynku pracy.Poinformowała również, że pieniądze przeznaczone w 2011 r. na Fundusz Pracy są dokładnie takie same jak w roku 2008. Potwierdziła, że resort pracy będzie występował do ministra finansów o zwiększenie środków przeznaczonych na aktywne zwalczanie bezrobocia z Funduszu Pracy, ale decyzja pozostaje  w gestii ministra Jana Rostowskiego.

/IAR/Elżbieta Mamos
Section02
Section03
Section04