Radio Parlament
Section01

Redukcja niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców - Sejm – debata

migracja
migrator migrator 18.08.2011

Jest to tzw. druga ustawa de regulacyjna przygotowana przez rząd. Pierwsza ustawa deregulacyjna weszła w życie 1 lipca, umożliwia m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów.

  Jest to tzw. druga ustawa de regulacyjna przygotowana przez rząd. Pierwsza ustawa deregulacyjna  weszła w życie 1 lipca, umożliwia m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów.
Natomiast w drugiej ustawie de regulacyjnej zaproponowano min.:
Niewliczanie zobowiązań z tytułu realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego do długu publicznego i deficytu sektora finansów publicznych.
Likwidację „Monitora Polskiego B”, i tym samym zniesienie obowiązku ogłaszania w nim sprawozdań finansowych.
Skrócenie okresu przedawnienia – z 10 do 5 lat – należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS.
Wydłużenie okresu wykorzystania przez pracownika zaległego urlopu – z 31 marca do 30 września roku następnego.
Zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawców od BHP w kwestii projektów budowy lub przebudowy obiektów.
Zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji o zapłaconych za niego składakach do ZUS i NFZ – nie będą one przekazywane co miesiąc, ale raz na rok lub - na żądanie pracownika - częściej.
Do ustawy zgłoszono poprawki, a więc wraca ona do Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo”.

/IAR/ Elżbieta Mamos

Section02
Section03
Section04