Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Małgorzata Kudosz 20.12.2010

PSZ

PSZfot. Wikipedia, domena publiczna

Formacje wojskowe utworzone poza granicami kraju - jesienią 1939 we Francji, następnie w Wielkiej Brytanii.

Polskie Siły Zbrojne (PZS) brały udział w największych operacjach militarnych II wojny światowej: bitwie o Anglię, obronie Tobruku, operacji Market Garden czy w walkach o klasztor Monte Cassino.

Po zakończeniu II wojny światowej większość żołnierzy została na emigracji. Powracający do kraju byli represjonowani, oskarżani o zdradę i więzieni.