Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.1328)

14.05.1988 00:00
  • II część audycji pod redakcją Józefa Ptaczka: fragment rozmowy telefonicznej Wiesława Wawrzyniaka z Leopoldem Ungerem - na temat strajku w Stoczni Gdańskiej; rozmów amerykańsko-rosyjskich; omówienie aparatu władzy w ZSRR * Wywiad Jerzego Bayera z prof. Le Dodaj do playlisty
II część audycji pod redakcją Józefa Ptaczka: fragment rozmowy telefonicznej Wiesława Wawrzyniaka z Leopoldem Ungerem - na temat strajku w Stoczni Gdańskiej; rozmów amerykańsko-rosyjskich; omówienie aparatu władzy w ZSRR * Wywiad Jerzego Bayera z prof. Leszkiem Kołakowskim - na temat szans powodzenia "pierestrojki" w ZSRR; silnych dążeń inteligencji do uniezależnienia się od ideologicznych wskazówek partii * Komentarz Adama Barskiego - o ewaluacji radzieckich wojsk okupacyjnych z Afganistanu.