Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Jak kształtowała się "Solidarność" (cz.190)

30.09.1981 00:00
  • I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność: noc z 29 na 30.IX - delegaci małopolski wybierają spośród siebie kandydatów do KKP; przemówienie ks. prof. Józefa Tischnera; przemówienie Bronisława Geremka (sprawozdanie komisji programowej); dyskusja nad problemem struktury i życia związku - uczestniczą: Aleksander Labuda (Dolny Śląsk), Karol Szadurski Dodaj do playlisty
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność: noc z 29 na 30.IX - delegaci małopolski wybierają spośród siebie kandydatów do KKP; przemówienie ks. prof. Józefa Tischnera; przemówienie Bronisława Geremka (sprawozdanie komisji programowej); dyskusja nad problemem struktury i życia związku - uczestniczą: Aleksander Labuda (Dolny Śląsk), Karol Szadurski - z huty Warszawa - o członkach partii w związku, Bogdan Lis (m.in. projekt uchwały w sprawie ekspertów), Ryciński (Region śląsko-dąbrowski) - o wyjazdach zagranicznych, pensjach i związkach z zakładami pracy; informacje Janusza Onyszkiewicza - rzecznika prasowego zwiazku; przemówienie Onyszkiewicza pod pomnikiem poległych stoczniowców - o MO w sojuszu z robotnikami; dyskusja na zjeździe - przemawiają: Paweł Niezgodzki (Mazowsze), Andrzej Poradzki (Wielkopolska), Marek Hałutko (Mazowsze), Roman Legosz (Zielona Góra), Tomasz Wójcik (Dolny Śląsk); odczytanie projektu uchwały w sprawie stosowania walki psychologicznej z narodem; przyjęcie uchwały.