Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0081)

11.12.1982 00:00
  • Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego. Dyskusja z udziałem Marka Celta, Andrzeja Krzeczunowicza, Tadeusza Nowakowskiego, Zdzisława Najdera, dyrektora RWE (zagajenie dyskusji) nt. roli Kościoła w aktualnej sytuacji w kraju (dokończenie). Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Piotra Sawickiego. Dyskusja z udziałem Marka Celta, Andrzeja Krzeczunowicza, Tadeusza Nowakowskiego, Zdzisława Najdera, dyrektora RWE (zagajenie dyskusji) nt. roli Kościoła w aktualnej sytuacji w kraju (dokończenie).