Section1
Z archiwum Radia Wolna Europa (cz.1)
Wszystkie Jan Nowak Jeziorański - dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1952-1976. Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe