Section1
Z archiwum Radia Wolna Europa (cz.1)
Wszystkie Lech Wałęsa słucha sprawozdania Rozgłośni Polskiej RWE z Oslo, gdzie jego żona odbiera przyznaną mu Pokojową Nagrodę Nobla (Gdańsk, 1983 r.) Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe