Section1
Z archiwum Radia Wolna Europa (cz.1)
Wszystkie Alina Perth-Grabowska - publicystka i dziennikarka Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w latach 1972-1994 Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe