Section1
Z archiwum Radia Wolna Europa (cz.1)
Wszystkie Wizyta Lecha Wałęsy w biurze RWE w Warszawie. W głębi Jezry Bekker, za nim Andrzej Drzycimski (częściowo zasłonięty), z prawej Maciej Wierzyński (Warszawa, 1992 r.) Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe