Section1
Z archiwum Radia Wolna Europa (cz.2)
Wszystkie Odczyt o Radiu Wolna Europa i przyjęcie u Ojców Pallotynów. Widoczni od lewej: Marek Łatyński, Stefan Kisielewski. Paryż, 24.11.1989 Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe