Section1
Z archiwum Radia Wolna Europa (cz.2)
Wszystkie Kradynał Stefan Wyszyński udziela wywiadu Wacławowi Pomorskiemu. Wiedeń, rok 1957 Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe