Section1
Z archiwum Radia Wolna Europa (cz.2)
Wszystkie Kardynał Stefan Wyszyński udziela wywiadu Wacławowi Pomorskiemu (Wiedeń, 1957 r.) Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe