Section1
Z archiwum Radia Wolna Europa (cz.2)
Wszystkie Uroczystość zakończenia nadawania Rozgłośni Polskiej RWE z Monachium. Od lewej: Jarosław Abramow-Newerly, Włodziemierz Odojewski, Alina Perth-Grabowska, Janusz Krasiński, Jan Nowak-Jeziorański, Wacław Pomorski, William Griffith, Wojciech Szczęsny-Kaczmarek (20.06.1994 r.) Foto: fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe